sorumluluk reddi

Yorum ve Tanımlar

Yorumlama

Baş harfi büyük olan kelimeler aşağıdaki koşullar altında tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünmelerine bakılmaksızın aynı anlama gelecektir.

Tanımlar

Bu Feragatnamenin amaçları doğrultusunda:

  • Şirket (bu Feragatnamede "Şirket", "Biz", "Bize" veya "Bizim" olarak anılacaktır) meowdroid.com'u ifade eder.
  • Hizmet Web Sitesini ifade eder.
  • Sen Hizmete erişen kişi veya söz konusu kişinin adına Hizmete eriştiği veya Hizmeti kullandığı şirket veya diğer tüzel kişilik anlamına gelir.
  • Web sitesi meowdroid.com adresinden erişilebilen meowdroid.com adresini ifade eder

sorumluluk reddi

Hizmette yer alan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır.

Şirket, Hizmetin içeriğindeki hatalar veya eksiklikler için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Şirket, hiçbir durumda, Hizmetin veya Hizmetin içeriğinin kullanımından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir özel, doğrudan, dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan veya arızi zarardan veya sözleşme, ihmal veya başka bir haksız fiilden kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Şirket, önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda Hizmetteki içeriklere ekleme, silme veya değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Şirket, Hizmetin virüs veya diğer zararlı bileşenlerden arınmış olduğunu garanti etmez.

Harici Bağlantılar Sorumluluk Reddi

Hizmet, Şirket tarafından sağlanmayan veya sürdürülmeyen ya da herhangi bir şekilde Şirkete bağlı olmayan harici web sitelerine bağlantılar içerebilir.

Şirketin bu harici web sitelerindeki herhangi bir bilginin doğruluğunu, uygunluğunu, güncelliğini veya eksiksizliğini garanti etmediğini lütfen unutmayın.

Hatalar ve İhmaller Sorumluluk Reddi

Hizmet tarafından verilen bilgiler yalnızca ilgi alanına giren konularda genel rehberlik amaçlıdır. Şirket, Hizmet içeriğinin hem güncel hem de doğru olmasını sağlamak için her türlü önlemi alsa bile, hatalar meydana gelebilir. Ayrıca, yasaların, kuralların ve yönetmeliklerin değişen doğası göz önüne alındığında, Hizmette yer alan bilgilerde gecikmeler, eksiklikler veya yanlışlıklar olabilir.

Şirket, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından elde edilen sonuçlardan sorumlu değildir.

Adil Kullanım Sorumluluk Reddi

Şirket, telif hakkı sahibi tarafından her zaman özel olarak izin verilmemiş olan telif hakkıyla korunan materyalleri kullanabilir. Şirket bu tür materyalleri eleştiri, yorum, haber raporlama, öğretim, burs veya araştırma için kullanıma sunmaktadır.

Şirket, bunun, Birleşik Devletler Telif Hakkı yasasının 107. bölümünde öngörüldüğü üzere, telif hakkıyla korunan bu tür materyallerin "adil kullanımını" teşkil ettiğine inanmaktadır.

Hizmetteki telif hakkıyla korunan materyalleri adil kullanımın ötesine geçen kendi amaçlarınız için kullanmak isterseniz, telif hakkı sahibinden izin almanız gerekir.

İfade Edilen Görüşler Sorumluluk Reddi

Hizmet, yazarlara ait görüş ve fikirler içerebilir ve Şirket de dahil olmak üzere başka herhangi bir yazar, kurum, kuruluş, işveren veya şirketin resmi politikasını veya konumunu yansıtmayabilir.

Kullanıcılar tarafından yayınlanan yorumlar tamamen kendi sorumluluklarındadır ve kullanıcılar, bir yorumda yazılan bir şeyden kaynaklanan veya doğrudan bir yorumda yazılan bir şeyin sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir iftira veya dava için tüm sorumluluğu, yükümlülüğü ve suçlamayı üstlenecektir. Şirket, kullanıcılar tarafından yayınlanan hiçbir yorumdan sorumlu değildir ve herhangi bir nedenle herhangi bir yorumu silme hakkını saklı tutar.

Sorumluluk Reddi

Hizmetteki bilgiler, Şirketin burada yasal, muhasebe, vergi veya diğer profesyonel tavsiye ve hizmetleri sunmakla meşgul olmadığı anlayışıyla sağlanmaktadır. Bu nedenle, profesyonel muhasebe, vergi, hukuk veya diğer yetkili danışmanlara danışmanın yerine kullanılmamalıdır.

Şirket veya tedarikçileri, hiçbir durumda, Hizmete erişiminiz veya Hizmeti kullanmanız veya kullanamamanızdan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir özel, arızi, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.

"Riski Size Ait Olmak Üzere Kullanın" Sorumluluk Reddi

Hizmetteki tüm bilgiler "olduğu gibi", eksiksizlik, doğruluk, güncellik veya bu bilgilerin kullanımından elde edilen sonuçlara ilişkin hiçbir garanti olmaksızın ve performans, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni hiçbir garanti olmaksızın sağlanmaktadır.

Şirket, Hizmet tarafından verilen bilgilere dayanarak alınan herhangi bir karar veya yapılan herhangi bir eylemden veya bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsa bile, sonuç olarak ortaya çıkan, özel veya benzer zararlardan Size veya başka birine karşı sorumlu olmayacaktır.

Bizimle iletişime geçin

Bu Feragatname hakkında herhangi bir sorunuz varsa, Bizimle iletişime geçebilirsiniz: